The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Jessica Almqvist. Photo.

Jessica Almqvist

Professor

Portrait of Jessica Almqvist. Photo.

Krisposeringarna - analys

War posing - analysis

Author

  • Jessica Almqvist

Summary, in Swedish

Personer som deltar i en väpnad konflikt och som i samband med konflikten poserar på bild eller film intill stympade eller kränkta människokroppar kan lagföras för krigsförbrytelse i Sverige. Enligt Högsta domstolens avgörande 2021-05-05, mål nr B 5595-19. utgör en sådan handling en allvarlig kränkning av de dödas personliga värdighet som är straffbelagt med fängelse. Artikeln analyserar fallet.

Department/s

  • Public International Law
  • Department of Law

Publishing year

2021-07-09

Language

Swedish

Publication/Series

JP Infonet

Document type

Journal article

Topic

  • Law

Keywords

  • Public international law
  • War crimes
  • Folkrätt
  • Krigsbrott

Status

Published

Research group

  • Public International Law