The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Richard Croneberg. Photo.

Richard Croneberg

Associate senior lecturer

Portrait of Richard Croneberg. Photo.

Fallet Åkerberg Fransson

Author

 • Martin Sunnqvist
 • Richard Croneberg

Summary, in Swedish

Rättsfallspodd från Juridiska fakulteten.
Hur ledde en berusad rysk militärs förehavanden på militärområde till att den norrbottniske fiskaren Åkerberg Fransson undslapp att straffas två gånger för samma gärning i ett skattemål? I det här avsnittet diskuteras Åkerberg Fransson fallet – ett viktigt mål som bl.a. ledde till att det svenska skattetilläggsförfarandet kom att omprövas i ljuset av europarätten.

Department/s

 • Legal history
 • Dispute resolution
 • Human Rights Law
 • Public Law
 • Department of Law
 • Lund Tax Academy

Publishing year

2023-11-10

Language

Swedish

Document type

Web publication

Publisher

Öppet fall

Topic

 • Law

Keywords

 • Finansrätt
 • Straff- och processrätt
 • Financial law
 • Procedural law

Status

Published

Research group

 • Legal history
 • Dispute resolution
 • Human Rights Law
 • Public Law
 • Lund Tax Academy