The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Richard Croneberg. Photo.

Richard Croneberg

Associate senior lecturer

Portrait of Richard Croneberg. Photo.

Högsta förvaltningsdomstolens (o)förmåga att våga fråga? - en analys av förhandsavgörandeinstitutets ställning på det direkta beskattningsområdet i Sverige

Author

 • Richard Croneberg

Summary, in Swedish

Skyldigheten att begära förhandsavgörande har under senare år aktualiserats i en rad avgöranden från EU-domstolen. Samtidigt som domstolen för första gången har fällt en medlemsstat för att inte uppfylla nämnda skyldighet i Kommissionen mot Frankrike (mål C-416/17) har EU-domstolen delvis lättat de krav som ställs på nationella domstolar genom den s.k. Cilfit-doktrinen. I en rykande färsk artikel, direkt från pressarna (eller dess digitala motsvarighet) från Skattenytt (SN 2022 s. 625), diskuterar och analyserar jag hur Högsta förvaltningsdomstolen hanterat frågan om att begära förhandsavgörande under år 2018-2021 i ljuset av EU-domstolens senaste praxis.

Department/s

 • Lund Tax Academy
 • Department of Law

Publishing year

2022-12-01

Language

Swedish

Pages

625-651

Publication/Series

Skattenytt

Issue

6

Document type

Journal article

Publisher

Skattenytt

Topic

 • Law

Keywords

 • Förhandsavgörande
 • EU-domstolen
 • Högsta förvaltningsdomstolen
 • Skatterätt
 • Finansrätt
 • Tax law
 • Fiscal law

Status

Published

Research group

 • Lund Tax Academy

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 0346-1254