The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Niklas Selberg. Photo.

Niklas Selberg

Senior lecturer

Portrait of Niklas Selberg. Photo.

HFD 2023 ref. 22. Fråga om vad som krävs för att en olycka som drabbar en försäkrad som arbetar i hemmet ska anses ha ett sådant samband med den försäkrades arbete att en personskada till följd av olyckan utgör en arbetsskada som omfattas av arbetsskadeförsäkringen (I och II)

Author

 • Niklas Selberg

Department/s

 • Department of Law
 • Health Law
 • Lund University Centre for Business Law (Swedish abbr: ACLU)

Publishing year

2023-12

Language

Swedish

Pages

507-517

Publication/Series

Förvaltningsrättslig tidskrift

Issue

4

Document type

Journal article

Publisher

Stockholm : Förvaltningsrättslig tidskrift

Topic

 • Law

Keywords

 • arbetsrätt
 • socialförsäkring
 • arbetsskada
 • hemarbete
 • distansarbete
 • förvaltningsrätt
 • labour law

Status

Published

Research group

 • Health Law
 • Lund University Centre for Business Law (Swedish abbr: ACLU)

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 0015-8585