The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Niklas Selberg. Photo.

Niklas Selberg

Senior lecturer

Portrait of Niklas Selberg. Photo.

Om behörig domstol och civilrättsliga sanktioner för stridsåtgärder på arbetsmarknaden

Author

 • Niklas Selberg
 • Erik Sjödin

Summary, in Swedish

Tvisten i NJA 2015 s. 899 är, argumenterade vi i JT 2016–17 s. 906–937, en arbetstvist. Arbetsdomstolen borde rätteligen avgjort saken, som handlade om civilrättsliga sanktioner för stridsåtgärder på arbetsmarknaden. I och med 2015 års fall står det klart att fackföreningar under vissa förutsättningar ansvarar för ren förmögenhetsskada till följd av stridsåtgärder på arbetsmarknaden som kränkt Europakonventionen. Jan Kleineman har kritiserat våra analyser och framfört bl.a. att skadeståndsprincipen contra bonos mores tillämpades i målet. Vi svarar här på dessa invändningar och framhåller möjliga vägar framåt som sammanjämkar vår och Kleinemans respektive uppfattningar.

Department/s

 • Department of Law

Publishing year

2019-04-02

Language

Swedish

Publication/Series

Svensk Juristtidning

Document type

Journal article

Publisher

Iustus förlag

Topic

 • Law

Keywords

 • Arbetsrätt
 • Processrätt
 • Mänskliga rättigheter
 • Arbetsprocessrätt
 • Stridsåtgärder
 • Arbetsmarknad
 • Europakonventionen
 • Labor law
 • Human rights

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 0039-6591